CanVay 4.2.5 (Premium/MOD)

CanVay 4.2.5 (Premium/MOD)

App Information of CanVay on android with unlimited money/coins

App Name CanVay
Package Name com.qhlb.qianxun
Version 4.2.5
Rating
Size 9.1M
Requirement 4.4 and up
Updated December 5, 2021
Installs 100,000+
Category Apps, Finance
Developer

Description of CanVay for android free download

Mod Id: com.qhlb.qianxun

CanVay cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính tiện ích. Bạn có thể đăng ký vay trực tuyến và chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật các thông tin cá nhân của bạn.

Sản phẩm và chi phí liên quan:
– Hạn mức vay: 1.000.000-10.000.000 việt nam đồng
– Kì hạn vay: 91-180 ngày
– Tỷ lệ lãi suất: 1,6% / tháng (tối đa 19,2% / năm) –
– Các chi phí khác: 0%
– Ví dụ: Nếu bạn cần thanh toán 10.000.000 đồng trong vòng 91 ngày hoặc khi đến hạn thì thanh toán 10,478,685 đồng (lãi suất được tính như sau: 10.000.000 đồng * 19,2% / 365 * 91 + 10.000.000 = 10,478,685)

Điều kiện để nhận được khoản vay:
-Công dân Việt Nam trên 18 tuổi
-Có tài khoản ngân hàng
-Có công việc và thu nhập

4 bước đơn giản để vay:
1. Tải và cài đặt ứng dụng CanVay rồi đăng ký
2. Điền thông tin của bạn
3. Nhận khoản vay của bạn qua tài khoản ngân hàng
4. Thanh toán khoản vay vào ngày đến hạn

Chúng tôi coi trọng đồng thời bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, bạn có quyền từ chối mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào

Thông tin liên lạc:
Địa chỉ kinh doanh: 379/23 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: flyflying2020@gmail.com
Điện thoại liên lạc: 0343927106
Chính sachs bảo mật: https://h5.luckvay.com/privacy/
CanVay provides customers with convenient financial services. You can apply for a loan online and we guarantee to keep your personal information confidential.

Products and related costs:
– Loan limit: 1,000,000-10,000,000 VND
– Loan term: 91-180 days
– Interest rate: 1.6%/month (up to 19.2%/year) –
– Other expenses: 0%
– For example: If you need to pay VND 10,000,000 within 91 days or when it is due, pay VND 10,478,685 (the interest rate is calculated as follows: VND 10,000,000 * 19.2% / 365 * 91 + 10,000. 000 = 10,478,685)

Conditions to get the loan:
-Vietnamese citizens over 18 years old
-Have a bank account
-Have a job and income

4 simple steps to get a loan:
1. Download and install the CanVay application and then register
2. Fill in your information
3. Get your loan via bank account
4. Pay the loan on the due date

We value and protect your privacy and personal information.
Note: If you feel it is not suitable, you have the right to refuse without incurring any additional costs

Communications:
Business address: 379/23 Quang Trung, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: flyflying2020@gmail.com
Contact phone: 0343927106
Privacy Policy: https://h5.luckvay.com/privacy/
fix a bug that there is a wrong label name.

Leave a Reply

Your email address will not be published.