Trảm Tiên Quyết – Tru Tiên 5.0 Mod Apk 4.2

Trảm Tiên Quyết – Tru Tiên 5.0 Mod Apk 4.2

App Information of Trảm Tiên Quyết - Tru Tiên 5.0 on android with unlimited money/coins

App Name Trảm Tiên Quyết - Tru Tiên 5.0
Package Name com.vtcmobile.tramtienquyetobb
Version
Rating ( 16214 )
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Developer

Description of Trảm Tiên Quyết - Tru Tiên 5.0 for android free download

Mod Id: com.vtcmobile.tramtienquyetobb

Trảm Tiên Quyết VTC – Siêu phẩm nhập vai MMORPG “Tuyệt tác Tu Ma 10 năm có 1” – do VTC phát hành – nay đã có mặt tại Việt Nam.

Game đem lại cho người chơi:
● Bối cảnh game là NHẬP VAI TU MA – Trái ngược với lối tu tiên đã đi vào lối cũ, bạn sẽ được nhập vai trải nghiệm cảm giác cực kỳ mới – Tu luyện vào cõi ma đạo.
● Lối chơi cực kỳ ưu ái cho game thủ “cày chay”. Lên VIP 3 miễn phí chỉ sau ngày thứ hai đăng nhập. Chưa kể, “kế thừa” bộ trang bị Ma Tôn bằng cày cuốc nhiệm vụ mà không cần nạp tiền.
● Nhập vai lựa chọn 1 trong 4 nghề – lựa chọn sứ mệnh riêng cho bản thân để thực hiện chuỗi nhiệm vụ vô cùng hardcore.
● Hệ thống PvP, liên server rực lửa – cam kết lộ trình dài cùng các hoạt động, map liên server để gắn kết cộng đồng từ nhiều server hơn.
● Săn Boss ngày đêm – phụ bản cực dày. Đặc biệt hơn, có thể tìm kiếm lại lượt đã bỏ lỡ khi bạn bận công việc học hành không trực tuyến được hay ấn tượng hơn nữa, khi vừa hạ Boss nhận thưởng xong, bạn còn có thể giải trừ phong ấn, bốc mộ để nhận thưởng thêm lần nữa.

Những điểm đặc sắc của Trảm Tiên Quyết VTC:
1. Kế thừa Ma Tôn – Đại khai sát giới
Ma Tôn là bộ trang bị tăng thêm nhiều thuộc tính giúp người chơi tăng thêm rất nhiều lực chiến. Điểm thú vị của Ma Tôn là chuỗi nhiệm vụ trải dài xuyên suốt hành trình tu ma, là động lực để dân cày phấn đấu tu luyện đạt được.

2. Khai triển kỹ năng – Biến hoá lối chơi
Mỗi môn phái đều có 6 kỹ năng chủ động riêng có hiệu ứng tương ứng với đặc trưng của từng phái. Ngoài ra, sẽ có thêm 6 kỹ năng chủ động thuộc loại thần thông có thể thay đổi linh hoạt để tạo thành những combo phù hợp.

3. Vạn vạn Ảo hoá – Biến tấu khôn lường
Vạn vạn Ảo Hoá đa dạng không chỉ từ hệ thống Vũ Dực, Pháp Tướng, Trận Pháp, Thời Trang… mà còn đến hệ thống Tiên Khí, Toạ Kỵ, Tiên Phó,… cực kỳ phong phú đậm chất Tiên Ma.

4. Lựa chọn sứ mệnh – Làm chủ lối chơi
Mỗi sứ mệnh có các skill sinh tồn riêng. Sẽ có 4 nghề tương ứng với 4 sứ mệnh. Người chơi cần xác định hướng chơi của riêng mình để có thể chọn lựa đúng sứ mệnh mình cần đi thì mới tối ưu hóa đạt hiệu quả cao khi PK chiến đấu.

5. Ngư ca bên hồ
Một nón một áo một thuyền, một thước tơ một lưỡi mồi, một khúc ca vang một chén, một bóng lẻ một sông dài. Hoạt động thuộc Tiên Minh, với hình ảnh mới lạ phù hợp với quá trình tu luyện giúp người chơi gia tăng kinh nghiệm, tiền đồng, linh khí…

6. Giải trừ Phong ấn – Bốc Mộ kiếm đồ
Hệ thống Boss sở hữu số lượng và thời gian hồi sinh khá nhanh. Dân cày cuốc sẽ bảo kê nhau tha hồ săn mà không lo bị cướp Boss. Đặc biệt, tính năng “bốc mộ” sẽ là ưu đãi cực xịn cho người chơi khi kill Boss không chỉ nhận thưởng 1 lần mà còn có cơ hội triệu hồi, giải trừ phong ấn và đào mộ nhận thêm x2 thưởng một lần nữa.

7. Miễn phí lên VIP 3
Tiêu tiền lên VIP, thoải mái giao thương, cày đồ buôn bán không giới hạn, tích luỹ KNB, tiêu phí thăng cấp VIP. Đặc biệt, tặng miễn phí Vip 3 cho người chơi.

8. Kết nghĩa huynh đệ – Kết bái lương duyên
Tu tiên nhập ma, phúc hoạ có nhau. Có được người tri âm, kiếp này không uổng phí. Là hiền thê nguyện cùng kết bái thành tri kỷ. Là huynh đệ nguyện cùng kết nghĩa anh em.
Hệ thống kết bái cực tâm lý và khiến người chơi hứng thú khi có thể: “cùng giới kết nghĩa và khác giới kết hôn”.

9. Liên SV
Đi theo lộ trình phát triển Game lâu dài. Hệ thống liên server của Game cực đặc sắc. Đặc biệt, thiết kế riêng bản đồ liên server, chia ra 6 khu vực map nhỏ đi kèm với những nhiệm vụ liên server như: Vận tiêu liên server, cướp tiêu, hẹn nhau PK giữa các tiên minh, các hoạt động chiến trường theo giờ hay train quái thưởng exp cực cao.
Tram Tien Quyet VTC – The super role-playing MMORPG “Masterpiece of Tu Ma 10 years has 1” – released by VTC – is now available in Vietnam.

The game gives players:
● The game context is IMPLEMENTARY TU MA – Contrary to the way of spiritual cultivation that has gone into the old way, you will be role-playing to experience an extremely new feeling – Cultivation into the realm of magic.
● Extremely favorable gameplay for “vegetarian” gamers. Get VIP 3 for free after only the second day of login. Not to mention, “inherit” the Ma Ton equipment set by plowing and hoeing missions without having to recharge.
● Role playing choose 1 of 4 professions – choose your own mission to perform extremely hardcore quests.
● flaming PvP, inter-server system – commit to a long route with activities, inter-server maps to connect the community from more servers.
● Hunting Boss day and night – extra thick. More specifically, it is possible to search for the missed turn when you are busy with school work and can’t be online or even more impressive, when you have just defeated the Boss to receive the reward, you can also release the seal, pick up the grave to get rewarded again.

The special features of Tram Tien Quyet VTC:
1. Inheriting Ma Ton – The Great Execution of Precepts
Ma Ton is a set of equipment that adds many attributes to help players increase a lot of combat power. The interesting point of Ma Ton is the series of tasks that stretch throughout the journey to practice, which is the motivation for farmers to strive for cultivation.

2. Developing skills – Transforming gameplay
Each faction has its own 6 active skills that have effects corresponding to the characteristics of each faction. In addition, there will be 6 more active skills of the magical type that can be flexibly changed to form suitable combos.

3. Thousands of Virtualizations – Unpredictable Variations
Thousands of Virtualizations are diverse not only from the system of Vu Duc, Phap General, Battle of France, Fashion … but also the system of Tien Qi, To Ky, Tien Pho, … extremely rich with Tien Ma character.

4. Mission Selection – Master the Gameplay
Each mission has its own survival skills. There will be 4 occupations corresponding to 4 missions. Players need to determine their own play direction to be able to choose the right mission they need to go to optimize for high efficiency when PK fights.

5. Fisherman by the lake
One hat, one shirt, one boat, one silk meter, one bait, one song and one cup, one shadow and one long river. Activities belonging to Tien Minh, with new images suitable for the cultivation process to help players increase experience, copper coins, spiritual energy …

6. Breaking the Seal – Picking up the Grave Sword
The Boss system has a fairly fast respawn number and time. Plowers will protect each other freely hunting without worrying about being robbed Boss. In particular, the “grab picker” feature will be a very good incentive for players when killing the Boss not only receives a reward once, but also has the opportunity to summon, release the seal and dig the grave to receive an additional x2 bonus again.

7. Free VIP 3
Spend money on VIP, trade freely, plow unlimited trade, accumulate KNB, spend VIP level up. Especially, give free Vip 3 to players.

8. Brotherhood – Bonding with grace
Cultivation to enter the ghost, good fortune have each other. Having a soulmate, this life is not wasted. Be a sage who wishes to join together as a trinity. As a fraternity, we vow to unite as brothers.
The system is extremely psychological and makes players excited when it is possible: “same sex and opposite sex get married”.

9. Lien SV
Follow the long-term Game development roadmap. The game’s inter-server system is very unique. In particular, design an inter-server map, divided into 6 small map areas with inter-server tasks such as: inter-server transport, loot, PK meeting between the gods, battlefield activities according Now train monsters with extremely high exp rewards.

Leave a Reply

Your email address will not be published.